Bursa Malaysia Securities Berhad
Federal Government Agencies 
State Government Agencies 
Local Authorities 
Links
State Government Agencies

Pahang State Government| Kerajaan Negeri Pahang Malaysia
Pahang State Development Corporation| Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang
State Government Secreatary Office| Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri
State and Finance Office| Pejabat Kewangan Negeri Dan Perbendaharaan Negeri
State Mines And Land Department| Pejabat Tanah Dan Galian Negeri
State Forestry Department| Jabatan Perhutanan Negeri
State Agricultural Department| Jabatan Pertanian Negeri
State Drainage And Irrigation Department| Jabatan Pengairan Dan Saliran Negeri
State Rural And Town Planning | Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri
State Water Supply Department| Jabatan Bekalan Air Negeri
State Public Services Commission Office| Pej. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri
Temerloh Land And District Office| Pejabat Daerah dan Tanah Temerloh
Kuantan Land And District Office| Pejabat Daerah dan Tanah Kuantan
Tanah Lipis Land And District| Pejabat Daerah dan Tanah Lipis
Raub Land And District Office| Pejabat Daerah dan Tanah Raub
Bentong Land And District Office| Pejabat Daerah dan Tanah Bentong
Cameron Highlands Land And District Office| Pejabat Daerah dan Tanah Cameron Highlands
Pekan Land And District Office| Pejabat Daerah dan Tanah Pekan
Jerantut Land And District Office| Pejabat Daerah dan Tanah Jerantut
Maran Land And District Office| Pejabat Daerah dan Tanah Maran
Rompin Land And District Office| Pejabat Daerah dan Tanah Rompin
Bera Land And District Office| Pejabat Daerah dan Tanah Bera
The Majesty Sultan Pahang Office| Pejabat KDYMM Sultan Pahang
State Veterinary Services Office| Pejabat Perkhidmatan Haiwan Negeri
Pahang State Foundation| Yayasan Pahang
Pahang State Library| Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang
Pahang Skills Development CenterPusat Pembangunan Kemahiran Pahang
State Public Works Department| Jabatan Kerja Raya Negeri
Copyright © 2007- 2011 PASDEC HOLDINGS BERHAD. All Rights Reserved.
A Member Of The Pahang State Development Corporation Group